fbpx
Thálisa színház logó - fehér

A színház / Házirend

HÁZIREND

 

 

Sok szeretettel köszöntjük a Thália Színházban! Kérjük, olvassák el alábbi házirendünket, amely az Önök kényelmét és biztonságát szolgálja színházunk területén.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járványhelyzet miatt színházunk előadásai a hatályban lévő rendeleteknek megfelelően és az intézmény vezetősége által meghatározott védelmi
intézkedések betartása mellett látogathatók.
Ezekről részletesen jegyek/műsor, a közérdekű közlemény és a hírek rovatban olvashatnak!

A házirend célja, hogy nézőink zavartalanul élvezhessék előadásainkat. Ezért tisztelettel kérjük Önöket, vegyék figyelembe, és mindenkor tartsák be házirendünk alábbi szabályait:

● Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes, személyenként váltott belépőjeggyel lehet látogatni. Gyerekelőadásokra ölben ülős jegy csak abban az esetben váltható, ha már csak
szóló jegy kapható, vagy csak egy darab értékesíthető jegy van. 
● Előadásainkat három éven aluli gyermekek nem látogathatják.
● Előadásainkat mindenki saját felelősségére nézheti meg.
● Az előadásainkra késve érkező nézőink jegyük szerinti helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni. Ez alól kivétel, ha a jegyük páholyba szól. Amennyiben az előadásban nincs
szünet a késve érkezőket nem áll módunkban beengedni.
● A stúdió előadásoknál a nézők csak a kezdés előtt néhány perccel foglalhatják el helyeiket.
● Az előadások alatt a nézőtérről valamilyen ok miatt távozó vendég csak a szünetben térhet vissza a helyére.

● Kerekesszékes nézőink részére a Thália Színház akadálymentesen látogatható. A színház rendelkezik mozgássérültek számára kialakított mosdóhelyiséggel.
● Kerekesszékes nézőink a számukra fenntartott helyekre, kísérőik a legközelebbi pótszékre vásárolhatnak belépőjegyet.
● Hallássérült nézőink számára a Nagyszínpad középerkélyén, a Télikert teljes nézőterén indukciós hurok került kialakításra.
● A ruhatár használata:
– A ruhatár használata ajánlott!
– A nagyszínpadi nézőtér páholyaiban helyet foglaló nézőink kabátjaikat, csomagjaikat bevihetik magukkal a páholyokba. A páholyokban őrizetlenül hagyott tárgyakért a színház nem vállal felelősséget!
– Ha nézőnk olyan értékes csomaggal érkezik (pl. laptop, értékesebb hangszer), amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, akkor nézőtéri dolgozóink lehetővé teszik ezek bevitelét az adott nézőtérre, amennyiben azok mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt.
– Csak tiszta, összecsukható, kézben szállítható, a ruhatárban elhelyezhető méretű kerékpár, roller, elektromos roller hozható be a színházba. Görkorcsolya, gördeszka a ruhatárban elhelyezendő csomagként hozható be, azok használata a színház területén tilos. Ezen eszközök tárolása a ruhatárban, ruhatári díj ellenében engedélyezett.
– A ruhatárak az előadást követően fél óráig tartanak nyitva.
– A ruhatár díjazás ellenében vehető igénybe, kivéve a gyerekelőadásokat, amikor a ruhatár használata a gyerekek számára ingyenes.
● A Thália Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) fenntartja előadásai, rendezvényei tekintetében az időpont-, helyszín- és szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.
● Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem cserélni akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.
● Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására csak abban az esetben van lehetőség, ha a vevő a vásárlást igazolni tudja.
● Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik: 
– A színház saját előadásaira a jegyek a színház jegypénztáraiban, az erről szóló hirdetmény megjelenésétől kezdődően, a hirdetményben szereplő határidőig, és a hirdetményben megjelenített módon válthatók vissza.
– Befogadott előadások elmaradása esetén a visszaváltás módjáról nézőink honlapunkon és jegypénztárainkban tájékozódhatnak.
● Ha egy produkció lebonyolításához szükséges (pl. TV-felvétel), a nézők átültetésének jogát a Thália Színház fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek legalább azonos árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben az előadás megkezdése előtt nézőtéri dolgozóink 
tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.
● Jegyvásárlás előtt kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat.
● Amennyiben a felnőttek számára tartott előadáson résztvevő gyermek viselkedésével, hangoskodásával zavarja az előadás élvezetét, nézőtéri kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására.
● A nézőtéri személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét zavarja. Az előadások alatt a mobiltelefon és más zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben vendégünk a nézőtéri
személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök használatával, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.
● A Thália Színház egész területén készülhetnek kép- és hangfelvételek (TV, rádió, interjúk, stb.), amelyen bármely vendégünk véletlenszerűen feltűnhet. Az ilyen esetleges szereplés kapcsán vendégeink semmilyen követeléssel nem élhetnek a Thália Színházzal, a
szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.
● Az előcsarnokban, foyer-ban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek, videofelvételek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben előzetes engedélyhez kötött. Engedélyt kérni a titkarsag@thalia.hu e-mail címen lehet.
● Előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a
kedves néző a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel az előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a színház elhagyására.
● Láthatóan súlyos alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. Nézőtéri kollégáink, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő
látogatókat az épületből való távozásra felszólítani. A nézőtéri felügyelő kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.

• A társadalmi együttélés keretében általánosan elfogadott higiénés szabályokat be nem tartó személy a programokat érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. Nézőtéri kollégáink, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ezen
higiénés szabályokat figyelembe nem vevő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani, és felszólítás után a biztonsági szolgálat munkatársainak segítségével kivezetni. A társadalmi együttélés keretében általánosan elfogadott higiénés szabályok betartása alól orvosi igazolás felmutatásával felmentés kapható!
● Vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a színház területére.
● Tilos bevinni a nézőterekre ételt és italt, üveg és porcelán anyagú eszközöket, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.
● A színház egész épületében tilos a dohányzás. Dohányozni kizárólag a színház előtt, a bejárattól minimum 5 m távolságra lehet. Hamutartót biztosítunk.
● Nézőink kötelesek a színház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezet rendjét, épségét megóvni, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.
● Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén nézőink kötelesek pontosan betartani a Thália Színház dolgozóinak utasításait, valamint az épület (kifüggesztett) kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
● A színház területén elhagyott értéktárgyakért a Thália Színház nem vállal felelősséget.
● Nézőink kötelesek megtenni minden tőlük elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Thália Színház és mások vagyonának, illetve a színház épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
● A színház egész területén kizárólag a Thália Színház írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve valamennyi üzleti célú tevékenység.
● A Thália Színház dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.
● A fentiek a házirend szabályai. Az a néző, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a
házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt nézőink segítségét, szíves közreműködését.

Minden kedves nézőnknek jó szórakozást, nagyszerű élményt kívánunk.

Budapest, 2022. március 21.

Kálomista Gábor
ügyvezető
Thália Színház Nonprofit Kft.