A színház / Házirend

HÁZIREND

 

 

Sok szeretettel köszöntjük a Thália Színházban! Kérjük, olvassák el alábbi Házirendünket, amely az Önök kényelmét és biztonságát szolgálja a Színházunk területén.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járványhelyzet miatt színházunk előadásai a hatályban lévő rendeleteknek megfelelően és az intézmény vezetősége által meghatározott védelmi intézkedések betartása mellett látogathatók. 

Ezekről részletesen jegyek/műsor, a közérdekű közlemény és a hírek rovatban olvashatnak!

A Házirend célja, hogy nézőink zavartalanul élvezhessék előadásainkat. Ezért tisztelettel kérjük Önöket, vegyék figyelembe, és mindenkor tartsák be Házirendünk alábbi szabályait:

 

 • Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes, személyenként váltott belépőjeggyel lehet látogatni. Gyerekelőadásokra ölben ülős jegy csak abban az esetben váltható, ha már csak szóló jegy kapható, vagy csak egy darab értékesíthető jegy van.

 

 • Előadásainkat három éven aluli gyermekek nem látogathatják.

 

 • Előadásainkat mindenki saját felelősségére nézheti meg.

 

 • Az előadásainkra késve érkező nézőink jegyük szerinti helyüket csak a szünetben tudják Ez alól kivétel, ha a jegyük páholyba szól. Amennyiben az előadásban nincs szünet a késve érkezőket nem áll módunkban beengedni.

 

 • A stúdió előadásoknál a nézők csak a kezdés előtt néhány perccel foglalhatják el

 

 • Az előadások alatt a nézőtérről valamilyen ok miatt távozó vendég csak a szünetben térhet vissza a helyére.

 

 • Kerekesszékes nézőink részére a Thália Színház akadálymentesen látogatható. A színház rendelkezik mozgássérültek számára kialakított mosdóhelyiséggel.

 

 • Kerekesszékes nézőink a számukra fenntartott helyekre, kísérőik a legközelebbi pótszékre vásárolhatnak belépőjegyet.

 

 • Hallássérült nézőink számára a Nagyszínpad középerkélyén, a Télikert teljes nézőterén indukciós hurok került kialakításra.

 

 • A ruhatár használata:

 

  • A ruhatár használata ajánlott!
  • A nagyszínpadi nézőtér páholyaiban helyet foglaló nézőink kabátjaikat, csomagjaikat bevihetik magukkal a páholyokba. A páholyokban őrizetlenül hagyott tárgyakért a színház nem vállal felelősséget!
  • Ha nézőnk olyan értékes csomaggal érkezik (pl. laptop, értékesebb hangszer), amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, akkor nézőtéri dolgozóink lehetővé teszik ezek bevitelét az adott nézőtérre, amennyiben azok mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt.
  • Csak tiszta, összecsukható, kézben szállítható, a ruhatárban elhelyezhető méretű kerékpár, roller, elektromos roller hozható be a színházba. Görkorcsolya, gördeszka a ruhatárban elhelyezendő csomagként hozható be, azok használata a színház területén tilos. Ezen eszközök tárolása a ruhatárban, ruhatári díj ellenébenengedélyezett.
  • A ruhatárak az előadást követően fél óráig tartanak nyitva.
  • A ruhatár díjazás ellenében vehető igénybe, kivéve a gyerekelőadásokat, amikor a ruhatár használata a gyerekek számára ingyenes.

 

 • A Thália Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) fenntartja előadásai, rendezvényei tekintetében az időpont-, helyszín- és szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.

 

 • Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem cserélni akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk.

 

 • Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására csak abban az esetben van lehetőség, ha a vevő a vásárlást igazolni tudja.

 

 • Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik: 
  • A színház saját előadásaira a jegyek a színház jegypénztáraiban, az erről szóló hirdetmény megjelenésétől kezdődően, a hirdetményben szereplő határidőig, és a hirdetményben megjelenített módon válthatók vissza.
  • Befogadott előadások elmaradása esetén a visszaváltás módjáról nézőink honlapunkon és jegypénztárainkban tájékozódhatnak.

 

 • Ha egy produkció lebonyolításához szükséges (pl. TV felvétel), a nézők átültetésének jogát a Thália Színház fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek legalább azonos árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben az előadás megkezdése előtt nézőtéri dolgozóink tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.

 

 • Jegyvásárlás előtt kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat.

 

 • Amennyiben a felnőttek számára tartott előadáson résztvevő gyermek viselkedésével, hangoskodásával zavarja az előadás élvezetét, nézőtéri kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására.

 

 • A nézőtéri személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét zavarja. Az előadások alatt a mobiltelefon és más zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben vendégünk a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök használatával, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.

 

 • A Thália Színház egész területén készülhetnek kép – és hangfelvételek (TV, rádió, interjúk, stb.), amelyen bármely vendégünk véletlenszerűen feltűnhet. Az ilyen esetleges szereplés kapcsán vendégeink semmilyen követeléssel nem élhetnek a Thália Színházzal, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával.

 

 • Az előcsarnokban, foyer-ban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek, videofelvételek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben színházunk marketing osztályától kell írásban előzetes engedélyt kérni a pr@thalia.hu e-mail címen.

 

 • Előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a kedves néző a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel az előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a színház elhagyására.

 

 • Láthatóan súlyos alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. Nézőtéri kollégáink, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani. A nézőtéri felügyelő kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.

 

 • Vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a színház területére.

 

 • Tilos bevinni a nézőterekre ételt és italt, üveg és porcelán anyagú eszközöket, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.

 

 • A színház egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag a színház előtt, a bejárattól minimum 5 m távolságra lehet. Hamutartót biztosítunk.

 

 • Nézőink kötelesek a színház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezet rendjét, épségét megóvni, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

 

 • Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén nézőink kötelesek pontosan betartani a Thália Színház dolgozóinak utasításait, valamint az épület (kifüggesztett) kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

 

 • A színház területén elhagyott értéktárgyakért a Thália Színház nem vállal felelősséget.

 

 • Nézőink kötelesek megtenni minden tőlük elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Thália Színház és mások vagyonának, illetve a színház épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

 

 • A színház egész területén kizárólag a Thália Színház írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve valamennyi üzleti célú tevékenység.

 

 • A Thália Színház dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

 

 • A fentiek a Házirend szabályai. Az a néző, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

 

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt nézőink segítségét, szíves közreműködését.

 

Minden kedves nézőnknek jó szórakozást, nagyszerű élményt kívánunk.

 

Budapest, 2019. november 11.

 

Kálomista Gábor ügyvezető 

Thália Színház Nonprofit Kft.